“Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.”

“Ova platforma je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz “IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija” pod brojem CCI No 2007CB16IPO006. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove platforme je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.”

Poštovani,

Nalazite se na sajtu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu za učenje na daljinu.
Na ovom sajtu se nalaze svi kursevi akreditovanih studijskih programa sa kojima se možete upoznati.

Studentima, koji slušaju ovakav vid nastave, želimo puno uspeha u radu, a nove studente očekujemo sa zadovoljstvom.

    Прескочи курсеви

    Курсеви