Raspored on line nastave ne postoji već se nastava realizuje na osnovu A/V materijala koje je svaki realizator kursa postavio na stranici predmeta. Nastavnik ima mogućnost i on line nastave u određenom terminu preko Zoom platforme, i u vezi toga blagovremeno obaveštava studente preko poruka sistema.

Konsultacije se odvijaju preko poruka sistema platforme i studentima su nastavnici dostupni 24/7.