Elektronska prijava ispita

Poštovani studenti studija na daljinu,

Obaveštavamo vas da ste u obavezi da završni ispit polažete u sedištu Fakulteta i da pre početka ispitnog roka prijavite ispite putem elektronske prijave ispita putem portala. Nalog za prijavu ispita možete da otvorite u Računskom centru Fakulteta ili dostavljanjem ličnih podataka na e-mail adresu milena@fsfv.ni.ac.rs (broj indeksa, ime, ime roditelja, prezime, broj telefona i e-mail adresu).

U skladu sa Odlukom Saveta FSFV- Niš o visini školarina i naknadama troškova za školsku 2015/2016. godinu imate pravo da svaki ispit prijavite bez uplate naknade za polaganje ispita. Za četvrto i svako naredno prijavljivanje ispita plaćate naknadu u iznosu od 1000,00 dinara.

Takodje Vas obaveštavamo da regulišete i finansijske obaveze preuzete potpisivanjem Ugovora o plaćanju školarine.