Информатика је курс који студентима пружа могућност да усвоје основна информатичка знања о савременој рачунарској опреми, одговарајућим оперативним системима и корисничким програмима. Студенти се у оквиру курса оспособљавају да у оквиру савладавања осталих садржаја и предмета, као и у индивидуалном научном и стручном раду користе рачунарску опрему и одговарајуће апликативне програме.

Курс се састоји од 9 предавања и 7 одговарајућих тематских целина за вежбање које су активне по недељама у семестру. У општој секцији пратите форум новости и најаве наставника како би сте се благовремено обавестили о акцијама курса. Свака тема, поред ресурса (књига, страница, урл адреса или датотека са текстом) садржи и одговарајућу активност (задатак, тест, лекцију или форум) коју треба урадити.

Активности се бодују и на тај начин се може пратити напредак кроз курс сталном контролом оцена. Свака тема је детаљно објашњена у њеном резимеу тако да имате јасан преглед о вашим обавезама. У оквиру појединих тема раде се и домаћи задаци који вам омогућавају проверу знања и освајање одређених бодова. Водите рачуна посебно о распореду и доступности појединих тема и свакако редовно пратите свој маил и поруке на систему за даљинско учење ФСФВ.