Циљ:
Теоретска настава: упознавање са грађом човечијег тела, коштаним, зглобним и мишићним системом, затим са
кардиоваскуларним и периферним и централним нервним системом и чулима; са основном грађом система за
дисање, система за варење, система за излучивање, полним (мушким и женским) системом као и са ендокриним
жлездама.
Практична настава: усклађена је са теоретском (оно што се предаје исте недеље се вежба); вежбе се обављају у
остеолошкој и дисекционој сали, искључиво на хуманом кадаверичном материјалу; такође могуће је коришћење
компјутера у којима су презентације предавања.
Исход:
Савладавање основних елемената грађе човечијег тела са теоретског и практичног аспекта и припрема студената за
даље праћење градива других предмета.