Предметни наставник:

проф. др Милован Братић

Предметни асистенти:

Ненад Стојиљковић

Данијела Живковић

Циљ предмета: 

Формирање рационалног мишљења и усвајање нових знања из Теорије спорта као облика спознаје о природи, теорији, пракси и субјектима спорта.

Исход предмета:

Студенти су оспособљени да усвојена знања из Теорије спорта користе за савладавање осталих предмета на факултету, као и примену стечених знања у пракси.