Општи циљ програма
Општи циљ програма је упознавање учесника са софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у настави физичког васпитања
Специфични циљеви програма
Специфични циљеви програма су израда педагошке документације и праћење активности на часу физичког вежбања помоћу Excel i Kinovea програмског алата, савладавање употребе програма за видео анализу физичког вежбања, примена scratch програма у процесу тестирања моторичких способности и њихових постигнућа, као и коришћење смарт телефона у реализацији програмских садржаја наставе физичког васпитања.
Очекивана предзнања полазника за успешно остваривање циљева програма
Корисници не треба да имају посебно предзнање да би се програм реализовао осим свакодневне елементарне употребе рачунара као и техничких могућности по питању приступа интернету.
Семинар почиње датума у најави на сајту ЗУОВа http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/upcoming, уплата за семинар ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА је на рачун Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу у износу од 2.500 динара по кандидату на бр. 840-1782666-31 позив на број 920.
Након уплате доставите скенирани доказ на емаил milena@fsfv.ni.ac.rs  и копију на racaslavujac@gmail.com . 
За све информације обратите се на емаил racaslavujac@gmail.com, проф. др Ратко Станковић