Савладавање основних биомеханичких законитости у тестирању моторичких способности као и познавање процедура њихове обраде и презентације у напредном Excelu

Специфични цељеви програма су савладавање знања у вези биомеханичких принципа појединих тестова за процену моторичких способности, приказ предности и недостатака правилног извођења тестова, евиденција података, сортирање, филтрирање и прављење сложених извештаја помоћу напредних функција програма за табеларно прорачунавање

Упознавањем са основним биомеханичким принципима кретања и извођења моторичких тестова корисници би требало да науче како да правилно тестирају и реализују мерења моторичких способности. Исто тако, добијене податке о вредностима тестова требало би да сазнају како даље да обрађују и приказују на дескриптивном нивоу како би могли да их упоређују и саопштавају


Овај курс садржи 4 видео туторијала о коришћењу система за учење на даљину Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу