Основне струковне студије / Друга година / Трећи семестар / Изборни предмети

Student će, nakon kursa, usvajiti osnovna teorijska i praktična znanja o sredstvima i metodama treninga, planovima i programima iz oblasti sportova snage.

Svaki student će biti osposobljen da samostalno planira i programira trenažni proces u oblasti sportova snage, da realizuje planove i programe u oblasti sportova snage. Takođe, studenti će biti osposobljeni da primenjuje sredstva, metode i opterećenja za razvoj različitih vidova snage u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji, uvažavajući uzrast i pol, kao i u svim ostalim aktivnostima u kojima je ova motorička sposobnost relevantna za uspeh.

Циљ:
Oспособљавање студената да разумеју и усвоје знања из програмског садржаја мини рукомета.
Исход:
Савладавањем програмског садржаја студенти су оспособљени за коришћење теоријских и практичних знања из
мини рукомета.