Мастер академске студије / Први семестар / Обавезни предмети

Информатика је курс који студентима пружа могућност да усвоје основна информатичка знања о савременој рачунарској опреми, одговарајућим оперативним системима и корисничким програмима. Студенти се у оквиру курса оспособљавају да у оквиру савладавања осталих садржаја и предмета, као и у индивидуалном научном и стручном раду користе рачунарску опрему и одговарајуће апликативне програме.

Курс се састоји од 9 предавања и 7 одговарајућих тематских целина за вежбање које су активне по недељама у семестру. У општој секцији пратите форум новости и најаве наставника како би сте се благовремено обавестили о акцијама курса. Свака тема, поред ресурса (књига, страница, урл адреса или датотека са текстом) садржи и одговарајућу активност (задатак, тест, лекцију или форум) коју треба урадити.

Активности се бодују и на тај начин се може пратити напредак кроз курс сталном контролом оцена. Свака тема је детаљно објашњена у њеном резимеу тако да имате јасан преглед о вашим обавезама. У оквиру појединих тема раде се и домаћи задаци који вам омогућавају проверу знања и освајање одређених бодова. Водите рачуна посебно о распореду и доступности појединих тема и свакако редовно пратите свој маил и поруке на систему за даљинско учење ФСФВ.


Циљ: Стицање знања о појмовима технологије у спорту, о развоја информационе технологије спорта, структури спортске опреме и реквизита, теоријских и практичних знања о технологијама и инструментима за мерења у тренажном процесу у спорту неопходних за савладавање садржаја стручних предмета, као и о спортским објектима и архитектури.
Исход: Студенти ће бити оспособљени за разумевање теоријских и практичних знања о инжењерским технологијама у спорту и основама информационих процеса у спорту.

Информатика је курс који студентима пружа могућност да усвоје основна информатичка знања о савременој рачунарској опреми, одговарајућим оперативним системима и корисничким програмима. Студенти се у оквиру курса оспособљавају да у оквиру савладавања осталих садржаја и предмета, као и у индивидуалном научном и стручном раду користе рачунарску опрему и одговарајуће апликативне програме.

Курс се састоји од 9 предавања и 7 одговарајућих тематских целина за вежбање које су активне по недељама у семестру. У општој секцији пратите форум новости и најаве наставника како би сте се благовремено обавестили о акцијама курса. Свака тема, поред ресурса (књига, страница, урл адреса или датотека са текстом) садржи и одговарајућу активност (задатак, тест, лекцију или форум) коју треба урадити.

Активности се бодују и на тај начин се може пратити напредак кроз курс сталном контролом оцена. Свака тема је детаљно објашњена у њеном резимеу тако да имате јасан преглед о вашим обавезама. У оквиру појединих тема раде се и домаћи задаци који вам омогућавају проверу знања и освајање одређених бодова. Водите рачуна посебно о распореду и доступности појединих тема и свакако редовно пратите свој маил и поруке на систему за даљинско учење ФСФВ.

Циљ предмета
Стицање основних теоријских и практичних знања о методологији научно-истраживачког рада у спорту и
физичком васпитању.

Исход предмета
Разумети и знати објаснити основе методологије истраживачког рада у подручју спорта и физичког васпитања.
Разумети логику научно-истраживачког рада. Применити стечена знања у писању научних радова и мастер рада.