Studentima će se prezentovati "Razvojna gimnastika", kao jedna od mogućnosti da se na kvalitetan način utiče na pravilan rast i razvoj dece predškolskog i školskog uzrasta.

Ukazaće se na:

  • brojne brojne prednosti razvojne gimnastike u odnosu na druge sportove
  • da predstavlja dobru osnovu za dalji odabir sportova po želji deteta u kasnijoj dobi
  • da je pogodna za decu od najranijeg uzrasta, kojoj pruža mogućnost da razviju svoje telo i izrastu u zdrave i jake mlade ljude.
  • da razvojna gimnastika deluje pozitivno i na psihički razvoj dece.