Cilj

sticanje znanjao teorijskim i praktičnim vrednostimavrednostima Higijene u sportu i fizičkom vaspitanju.

Ishod

Studenti su upoznati sa osnovnim načelima i mogućnostima njihove praktične primene u svakodnevnoj praksi. studenti su kroz predavanja, praktične vežbe, i konsultacije stekli osnovna znanja i osposobljeni su da vladaju teorijskim i praktičnim veštinamavezanim za primenu Higijene sporta u sportu i fizičkom vaspitanju.