Добродошли на курс спортског плеса-физичке припреме.

У оквиру овог курса обрадиће се три области:

1. Антрополошке карактеристике плесача

-Морфолошке карактеристике

-Функционалне карактеристике

-Антропомоторичке карактеристике

-Когнитивне способности

-Конативне карактеристике

-Социолошке карактеристике

2. Тренинг плесача

-Фактори тренирања и успеха

-Оптерећење и спортска форма плесача

-Принципи и припреме плесача

-Средства плесног тренинга

-Врсте припреме плесача

-Циклуси тренажног процеса

3. Антропомоторичке способности

-Основне физиолошке карактеристике мишића

-Структура плесно-антропомоторичких способности