Studenti će dobiti najosnovnije informacije o tehničkoj i taktičkoj pripremi u sportskoj gimnastici.

Student će na ovom kursu dobiti osnovne informacije vezane za fizičku pripremu u sportskoj gimnastici.

Na predmetu SPORTSKA GIMNASTIKA - TEORIJA, studenti će dobiti i usvojiti osnovna znanja iz oblasti TEORIJE SPORTSKE GIMNASTIKE, što će im u velikoj meri omogućiti uspešan i kvalitetan trenažni i stručni rad u Sportskoj gimnastici.

Ciljevi PREDMETA SPORTSKA GIMNASTIKA - TEORIJA:

Obrazovati studente da kroz kvalitetno i efikasno ovladavanje TEORIJSKIM znanjima koja su neophodna za uključenje u profesionalni rad u SPORTSKOJ GIMNASTICI

Teorijski osposobiti studente za efikasno profesionalno angažovanje u sportskim klubovima, radi realizacije trenažnog procesa i takmičenja.

Ishod procesa učenja:

Student koji savlada program iz predmeta SPORTSKA GIMNASATIKA - TEORIJA stiče kompetencije za:

  • primenu znanja u profesionalnom radu,
  • primenu znanja u realizaciji trenažnog procesa,
  • organizaciju i stručni rad u procesu treniranja i takmičenja,
  • primenu naučnih informacija,
  • primenu komunikacijskih modela u radu sa sportistima, trenerima, medijima i širom društvenom zajednicom.

Добродошли на курс спортског плеса-физичке припреме.

У оквиру овог курса обрадиће се три области:

1. Антрополошке карактеристике плесача

-Морфолошке карактеристике

-Функционалне карактеристике

-Антропомоторичке карактеристике

-Когнитивне способности

-Конативне карактеристике

-Социолошке карактеристике

2. Тренинг плесача

-Фактори тренирања и успеха

-Оптерећење и спортска форма плесача

-Принципи и припреме плесача

-Средства плесног тренинга

-Врсте припреме плесача

-Циклуси тренажног процеса

3. Антропомоторичке способности

-Основне физиолошке карактеристике мишића

-Структура плесно-антропомоторичких способности