Основне струковне студије / Трећа година / Пети семестар / Обавезни предмети

Циљ предмета 
Стицање основних знања о теорији џудо спорта.

Циљ Предмета
Упознавање  студената са планом и програмом рада и структурним елементима  и садржајем  из предмета Рукомет- Теорија.Значај познавања теорије рукомета са аспекта стварања ширег спектра и дијапазона важних за рукометну игру као филозофију кретних структура из рукомета,а самим тим и значаја за развој у крајњем здравља оних који се баве рукометом од професионалаца до аматера и рекреативаца.
Исход Учења
Усвајањем знања из предмета Рукомет-Теорија студени се оспособљавају за самосталан рад на унапређењу теорије рукомета и преношење знања на спортисте и све друге који се баве различитим видовима рукомета


Добродошли на курс спортског плеса-технике и тактике.

На овом курсу обрадиће се:

Техника спортског плеса

-Општи једноставни елементи

-Сложене структуре

-Техника стандардних плесова

Појам тактике, стратегија, тактички план. 

Добродошли на курс спортског плеса-теорија,

На овом курсу упознаћете са основним теоријским поставкама појма, развоја и суштине плесне игре. 

Упознаћете се са појмом и суштином спортског плеса.

Упознаћете суштину националне и светске организације спортског плеса.

Упознаћете се са основним теоријским поставкама модерног спортског плеса.

Циљ Предмета

Упознавање  студената са планом и програмом рада и структурним елементима  и садржајем  из предмета Рукомет- Теорија.Значај познавања теорије рукомета са аспекта стварања ширег спектра и дијапазона важних за рукометну игру као филозофију кретних структура из рукомета,а самим тим и значаја за развој у крајњем здравља оних који се баве рукометом од професионалаца до аматера и рекреативаца.

Исход Учења

Усвајањем знања из предмета Рукомет-Теорија студени се оспособљавају за самосталан рад на унапређењу теорије рукомета и преношење знања на спортисте и све друге који се баве различитим видовима рукомета