Циљ курса је упознавање студената са теоријским, практичним и стручним сазнањима из области сложеног моторичког понашања човека, посебно у сфери учења нових моторичких вештина. Стицање сазнања о учењу моторичких вештина, формирању одређњних навика и аутоматизама, као и примени тих знања у свакодневном животу и спортским активностима, важно је за све стручњаке у области спорта, физичког васпитања, рехабилитације.