Student će na ovom kursu dobiti osnovne informacije vezane za fizičku pripremu u sportskoj gimnastici.