Na ovom kursu će te se upoznati sa opštim principima metodike obučavanja u sportskoj gimnastici, kao i sa metodikom obučavanje elemenata po gimnastičkim disciplinama.