Na ovom kursu bićete upoznati sa stručnim radom u sportskoj gimnastici.

Na ovom kursu će te se upoznati sa drugim delom iz oblasti Tehnike i Taktike sportske gimnastike.

Na ovom kursu će te se upoznati sa opštim principima metodike obučavanja u sportskoj gimnastici, kao i sa metodikom obučavanje elemenata po gimnastičkim disciplinama.