Основне струковне студије / Трећа година / Шести семестар / Обавезни предмети