Na ovom kursu će te se upoznati sa drugim delom iz oblasti Tehnike i Taktike sportske gimnastike.