Na ovom kursu bićete upoznati sa stručnim radom u sportskoj gimnastici.