Циљ
Стицање и усвајање теоретских и практичних знања из тениса, са посебним освртом на елементе технике и тренинга. 
Исход
Савладавањем програмског садржаја, студенти су стекли основна теоретска и практична знања која ће примењивати у пракси.