Циљ предмета Упознавање са настанком и историјским развојем акробатике. Стицање теоријских знања о акробатици као такмичарском спорту. Упознавање са принципима и методама тренинга у акробатици. Овладавање техником и методиком обучавања у акробатици. Стицање знања за помагање и чување приликом вежбања.
Исход предмета Поседовање знања о настанку и историјском развоју акробатике. Стечена теоријска знања о акробатици као такмичарском спорту. Познавање принципа и метода тренинга у акробатици. Познавање технике и методике обучавања у акробатици. Упознавање са основним принципима помагање и чување приликом вежбања.