Циљ предмета
Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним информацијама које ће савременим методичким поступцима користити у педагошком раду са децом и ученицима.

Исход предмета
Теоријском и практичном наставом студенти се оспособљавају за реализацију наставних садржаја у физичком васпитању.