Циљ предмета

Оспособљавање студената за програмирање, планирање, моделовање, управљање, праћење, процену и евалуацију физичких активности различитим методама код различитих популација.

Исход предмета

Теоријском наставом, као и самосталним истраживачким радом студенти ће бити оспособљени да самостално реализацију епидемиолошке студије у којима се процењује свакодневна физичка активност, да самостално конципирају процес истраживања, реализују истраживања и врше евалуацију добијених података, примењују савремене уређаје за процену физичких активности, анализирају тенутно стање и дају конкретне предлоге за промену затеченог стања и др., код различитих популационих група.