Циљ предмета
Стицање основних знања о теорији, тренингу, техници, тактици, методици и стручној пракси у борилачким
спортовима који се изучавају у оквиру предмета.

Исход предмета
Методичко овладавање моторичким знањима и вештинама, и техничким елементима борилачких спортова који се
изучавају у оквиру предмета.