Циљ предмета:

Упознавање студената са методама планирања и програмирања процеса за повећање стања тренираности и начинима за процену стања тренираности.


Исход предмета: 

Оспособљеност студента да самостално планира, програмира, реализује, прати и контролише степен физичке (кондиционе) спреме у оквиру спортске припремљености. Студент је оспособљен да самостално израђује програм тренинга и контролише постигнуте ефекте процеса физичког, спортског или спортско-рекреативног тренинга као трансформационог поступка.