Циљ

Стицање знања о теоријским и практичним вредностима програма рекреације у туристичкој понуди.

Исход

Студенти ће бити упознати са специфичним облицима рекреативних активности и могућностима њихове практичне примене у туристичкој понуди. Кроз предавања, практичне вежбе, и консултације стећи ће основна знања о могућностима организовања, реализацији и руковођењу рекреативних програма у туристичкој понуди. Оспособиће се да владају теоријским и практичним знањима и вештинама везаним за примену рекреативних програма у туризму, да реализују истраживања, да планирају и програмирају планове за потребе туризма, смостално да реализују програме и др.