Cilj predmeta

Osposobljavanje studenata za stručno-pedagoški rad u sportskim klubovima, sportskim organizacijama i sportskim savezima kroz programiranje, planiranje, modeliranje, upravljanje, praćenje i vrednovanje trenažnog  procesa i takmičenja, kao i za komunikaciju sa sportistima, trenerima, roditeljima i ostalim učesnicima u sportu. Takođe se student osposobljava za učešće u organizaciji rada sportskih klubova, saveza i ostalih sportskih organizacija.

Ishod predmeta:

Studenti su osposobljeni da: samostalno koncipiraju i programiraju trening; uspešno realizuju i sprovode trenažni proces; prate efekte treninga; analiziraju nastup na takmičenjima; komuniciraju sa svim učesnicima u sportu; primenjuju pedagoške principe i metode u radu sa mladim sportistima, učestvuje u organizaciji i rukovođenju sportskih klubova, saveza i ostalih sportskih organizacija.