Циљ:
Стицање теоријских знања о групи гимнастичких спортова и њихову примену у савременом
друштву и у нашим условима живота.
Исход:
Студенти биће оспособљени да примене стечено теоријско знање методике обучавања основних гимнастичких вежби.
Гимнастика за све представља једну од седам дисциплина у породици спортова Светске гимнастичке федерације и
намењена је пропаганди нетакмичарских облика гимнастике. Као део светског покрета Спорт за све је савремени
нетакмичарски .