Cilj predmeta

Sticanje znanja iz biomehanike neophodnih za savladavanje sadržaja stručnih predmeta na višoj godini studija.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za razumevanje osnova funkcionisanja lokomotornog aparata primenom funkcionalne anatomije u oblasti ljudskih kretanja.