Циљ предмета  

Стицање знања о теоријским и практичним вредностима програма рекреације у туристичкој понуди.

Исход предмета  

Студенати ће бити упознати са основним облицима рекреативних активности и могућностима њихове практичне примене у туристичкој понуди. Кроз предавања, практичне вежбе, и консултације стећи ће основна знања о могићностима организовања, реализацији и руковођењу рекреативних програма у туристичкој понуди. Биће оспособљени да владају теоријским и практичним знањима и вештинама везаним за примену рекреативних програма у туризму, да реализују истраживања, оспособљени да планирају и програмирају планове за потребе туризма, смостално да реализују програме и др.