Циљ предмета  

Упознавање студената са развојем, техником, и правилима из спортског пењања.

Исход предмета  

Да студенти буду оспособљени да стечена теоријска знања из предмета спортско пењање примене у спортској и рекреацијској пракси.