Циљ Предмета

Упознавање  студената са планом и програмом рада и структурним елементима  и садржајем  из предмета Рукомет- Теорија.Значај познавања теорије рукомета са аспекта стварања ширег спектра и дијапазона важних за рукометну игру као филозофију кретних структура из рукомета,а самим тим и значаја за развој у крајњем здравља оних који се баве рукометом од професионалаца до аматера и рекреативаца.

Исход Учења

Усвајањем знања из предмета Рукомет-Теорија студени се оспособљавају за самосталан рад на унапређењу теорије рукомета и преношење знања на спортисте и све друге који се баве различитим видовима рукомета