Добродошли на курс спортског плеса-теорија,

На овом курсу упознаћете са основним теоријским поставкама појма, развоја и суштине плесне игре. 

Упознаћете се са појмом и суштином спортског плеса.

Упознаћете суштину националне и светске организације спортског плеса.

Упознаћете се са основним теоријским поставкама модерног спортског плеса.