Добродошли на курс спортског плеса-технике и тактике.

На овом курсу обрадиће се:

Техника спортског плеса

-Општи једноставни елементи

-Сложене структуре

-Техника стандардних плесова

Појам тактике, стратегија, тактички план.