Циљ предмета 
Стицање основних знања о теорији џудо спорта.